Het Erasmus ISK, Almelo

#Leerlingalert, 2 sessies (60 leerlingen per les) met ervaringsdeskundige

ISK en een klas met Oekraïners tussen 12-18 jaar (met tolk)

08.30 – 10.15 uur en 10.45 – 12.10 uur

contactpersonen: M. Schoormans en T. Kruiskamp