Train-de-trainer, Zutphen

Nieuwe trainers nemen we mee in ons programma, lesmateriaal en geven we handvatten om een les succesvol te maken.

Ook maken we afspraken om ‘in te voegen’. Learning by doing, eerst samen de les geven en dan zelf doen.