Basisles: Internationale schakelklas

We hebben een les voor studenten van de Internationale schakelklassen. In deze les worden alle onderdelen van de basisles behandeld. Ook zijn er onderdelen, waarbij wat dieper ingegaan wordt op actualiteit. Zo is in deze les ook de live-stream van Bilal en Ousama (acteurs Mocromaffia) opgenomen. Deze situatie leert hoe snel je verdacht wordt van zware misdrijven en ook welke gevolgen dit heeft voor zowel de acteurs als de jongen die het betrof. Nederland lijkt een vrije moraal te hebben wat betreft sexualiteit. Dit voorbeeld kan een haakje zijn om met studenten dieper in te gaan op wat nu wel en niet kan/mag op internet. Is het nu wel toegestaan om foto’s te vragen van een meisje of jongen als ze bloot zijn? En mag je die foto’s dan wel of niet doorsturen. Ook wordt ingegaan op het vraagstuk drugs: mag dat nou wel of niet in Nederland. En ook wordt behandeld wat de gevolgen zijn van een strafblad en wat een verklaring omtrent gedrag nu is.

In eigen tempo kunnen docenten deze les geven aan de ISK studenten. Er worden drie verhalen verteld door jongeren, die in de criminaliteit terecht kwamen. Een keus kan gemaakt worden om bijvoorbeeld het derde verhaal eruit te laten.

De les kan gegeven worden in 90 minuten – maar ook opgedeeld worden.