Tekende mensen die boven hun hoofd de woorden SAMEN WEERBAAR dragen. Ze hebben spierballen en zijn samen sterk

‘Partners against crime’ aan het woord

We werken samen met onze ‘partners against crime’. Maak kennis met ze.

Leerlingen, studenten, docenten, directeuren van scholen, ouders, Meld Misdaad Anoniem (MMA), Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland (PVO-ON), politie, Rode Kruis, Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CMK), leerplichtambtenaren, jeugdconsulenten vertellen in de vlogs over:

  • hoe zij aankijken tegen criminaliteit onder jongeren;
  • de urgentie van bewustwording van ondermijnende criminaliteit dichtbij;
  • leerling-, student-, docent- of ouderalert;
  • wat zij vinden wat jongeren nodig hebben om niet die eerste stap in de criminaliteit te zetten
Marc Janssen, woordvoerder Meld Misdaad Anoniem (gemaakt door EVC Media)
Ellen van der Meulen, wijkagent scholen (gemaakt door EVC Media)
Fay, Feidi en Gijs, leerlingen van een middelbare school (gemaakt door EVC Media)
Anton Jansen, Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland
Sander Luttje, directeur Montesorri College Arnhem (gemaakt door EVC Media)
Anneke Veltman, leerplichtambtenaar (gemaakt door EVC Media: 1:29)
Melissa Rekers #leerlingalert, trainer en onderzoeker (gemaakt door: EVC Media)
Leerlingen van een VO school (gemaakt door EVC Media)
Ilja van Bilsem, docent Montesorri College Arnhem (gemaakt door EVC Media)
Paul van der Weijden van het CCV en PVO-ON, trainer #leerlingalert
Petra van den Berg, programmaleider #leerling, student-, ouder- en docentalert
Femke, leerling op een VO school (gemaakt door EVC media)

Marieke van den Berg, programmaleider Mensenhandel Rode Kruis (gemaakt door EVC Media)
Nicky van Est is jeugdconsulent (gemaakt door EVC Media)
Nicole Lieve, strategisch expert ondermijning politie (gemaakt door Nicole Lieve)