Tijdens de les in Zetten van leerlingalert is de foto gemaakt van leerlingen aan het werk

Preventie

Inzetbaar op verschillende beleidsthema’s

Het #Alertprogramma is een instrument (preventie) wat ingezet kan worden op beleidsthema’s:

  • mensenhandel
  • georganiseerde criminaliteit/ ondermijning
  • drugscriminaliteit
  • welzijn jongeren
  • voorkomen risicogedrag bij jongeren

Voorlichting op VSO, PRO, VO, MBO en HBO

We zetten in op  voorlichting over de criminele (onder)wereld en het versterken van het netwerk rondom jongeren. De voorlichting geven we aan jongeren op school (vanaf 3e leerjaar VO t/m WO), hun docenten en ouders.

Tools worden aangereikt om ondermijnende criminaliteit te herkennen en weerstand te bieden tegen de verleiding om snel en veel geld te verdienen met criminaliteit. Dit is een investering voor nu en ook later, als zij hun toekomstige beroep gaan uitoefenen.

Onderzoek

Daarnaast hebben we wetenschappelijk onderzoek gedaan in samenwerking met Hogeschool Saxion (lectoraat Maatschappelijke Veiligheid en Weerbare Democratie). De onderzoeksresultaten zijn te vinden onder tabblad Onderzoek. We willen de metingen in kalenderjaar 2024 weer hervatten.

Landelijk netwerk op het thema

We bouwen aan een landelijk netwerk op het thema jongeren en criminele uitbuiting.  We hebben onze gedeelde ambitie om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit stappen. We maken gebruik van elkaars kennis en ontwikkelde instrumenten.

Wij komen voorlichting geven

Onze professionele trainers afkomstig uit het zorg- veiligheids- en onderwijsnetwerk verzorgt de uitvoering van de bewustwordingslessen op de onderwijsinstellingen. De bibliotheek is onder voorwaarden beschikbaar voor de medewerkers van scholen voor extra handvatten, verdiepingsmateriaal op de behandelde thema’s en aanvullend lesmateriaal om met jongeren het gesprek aan te gaan over dit thema.

Van Gelderse aanpak naar landelijk instrument

We zijn gestart als onderdeel van de aanpak ondermijning in Gelderland-midden en worden nu in heel het land gevraagd om bewustwordingslessen uit te voeren op onderwijsinstellingen. We werken met professionele trainers en hebben een flexibele trainerspool achter de hand. Het is ook onze wens dat andere regio’s van onze producten en ervaringen gebruik kunnen maken. Zo voorkomen we ook dat er tijd en geld verspild wordt. We zijn direct inzetbaar – en binnenkort is in het doelmatigheidsonderzoek te lezen in hoeverre we doen wat we beloven.

Samen met lokale partners

We vragen de school om de lokale netwerkpartners, zoals wijkagenten, jongerenwerkers, straatcoaches en toezichthouders jeugd om bij de bewustwordingsles aan te haken – om zichtbaar te zijn bij de doelgroepen en om voorbeelden te geven uit de buurt over de thema’s die we tijdens de les behandelen. Dit wordt door de lokale netwerkpartners en de school als zeer positief ervaren.

Foto boven: Erik van Hullegie