Hoe werkt het?

Implementatie in drie stappen

  1. Intake – waarbij de samenwerking tussen school en het lokale zorg- en veiligheidsnetwerk rondom de leerlingen/studenten centraal staat;
  2. Introductie – Geven van bewustwordingslessen aan leerlingen/studenten, docenten en ouders. Een voorlichtingsles duurt anderhalf uur, wordt bij voorkeur aan grote groepen gegeven door onze trainers.
  3. Zelf doen – Na de introductie is het lesmateriaal kosteloos beschikbaar voor docenten verbonden aan de onderwijsinstelling om het te integreren in de eigen jaarplanning.

Intake:

Belangrijk is dat iedereen die een rol of taak in de zorg- en veiligheid van jongeren heeft, elkaar kent. Dit geldt voor zowel binnen de school, als daarbuiten. Denk daarbij aan de zorg- of ondersteuningscoördinator, leerplichtambtenaar, orthopedagoog, wijkagent, jongerenwerker, straat- of jeugdcoach, wijkcoach en gemeente. Het bespreken en betrekken van zowel het interne- als externe zorg- en veiligheidspartners bij de introductie van het programma vergroot de slagkracht. We willen graag deze partners presenteren en betrekken bij de uitvoering van de bewustwordingslessen. Zo weet men elkaar makkelijker te vinden op dit lastige thema.

Introductie:

Bij voorkeur starten we met de bewustwording van docenten en vervolgens met leerlingen/ studenten en op de middelbare scholen ook met hun ouders. Die volgorde is niet altijd haalbaar. We zijn daarin flexibel.

Elke bewustwordingsbijeenkomst duurt 1,5 uur. We geven voorlichting aan leerlingen- en studenten in fysieke of hybride vorm. De voorlichting aan ouders en docenten kan desgewenst ook via een webinar. We maken dan gebruik van de ICT apparatuur van de onderwijsinstelling. De introductie wordt uitgevoerd door trainers afkomstig uit ons zorg-, veiligheids- en onderwijsnetwerk.

Zelf doen:

Docenten hebben in onze pilotfase aangegeven, dat zij de lessen willen integreren in hun eigen lesplan. Daarom hebben we het lesmateriaal verder uitgewerkt en beschreven. Zodat de docent de les zelf kan geven. Elke docent die verbonden is aan een school waar we het programma hebben geïntroduceerd, kan toegang krijgen tot het lesmateriaal via het besloten deel van de website. De docent kan zich hiervoor aanmelden.

De lesstof is goed inpasbaar bij mentorlessen, professionalisering, maatschappijleer of als onderdeel van burgerschap en studentenwelzijn.

Interesse?

Via het formulier kunt u met ons in contact komen.

We zijn gestart in Gelderland en we zijn nu landelijk beschikbaar.