Kunnen we wat voor je doen?

Vanaf januari 2024 maakt #Leerlingalert onderdeel uit van Stichting Halt, als een apart programma. Dit betekent dat we samenwerken met onze collega’s van Halt en zelf ons programma uitvoeren zoals voorheen. We werken landelijk. En we hebben de regio’s en taken verdeeld onder onze teamleden.

Boven v.l.n.r.: Melissa Rekers, Teresa Blom en Josefien Hofstede, Onder: Petra van den Berg

De teamleden bespreken samen met scholen of implementatie van het #alertprogramma mogelijk is en welke het best passend.

Gaat het verkenning of het #alertprogramma ingezet kan worden als interventie binnen een gemeente of regionale aanpak (b.v. Regionale Informatie en Expertise Centra of provincies), of om concrete opdrachtverstrekking is Petra (programmamanager) jouw gesprekspartner. Het is ook mogelijk dat de relatiemanagers of Haltmedewerkers tijdens de jaarlijkse gesprekken met gemeenten het #alertprogramma ter sprake brengen, waarbij Petra aanhaakt als dat gewenst is.

RegioNaamContactgegevens
LandelijkPetra van den Berg
programma manager
p.vanden.berg@halt.nl
06-30530924 of 06-81976732
– Drenthe
– Friesland
– Groningen
Petra van den Berg
– Gelderland
– Overijssel
Melissa Rekers
teamlid
m.rekers@halt.nl
06-41763223 
– Limburg
– Brabant
– Utrecht
– Zeeland
Teresa Blom
teamlid
t.blom@halt.nl
06-41763190
– Noord Holland
– Zuid Holland
– Flevoland
Josefien Hofstede
teamlid
j.hofstede@halt.nl
06-83562397