Toegankelijkheid

De gemeente Rheden wil dat iedereen alle informatie op onze websites goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

De website www.leerlingalert.nl voldoet nog niet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

We zorgen voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Kennis medewerkers. Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
  • Bewustwordingssessies medewerkers. We houden regelmatig sessies waarmee we het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid onder de aandacht houden.
  • Onze redacteuren toetsen voor publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Onderzoek. Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen gemeente Rheden

Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites die ook onder onze verantwoordelijkheid vallen vindt u in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.

  • Contactformulier
  • Bellen: (026) 49 76 911
  • Appen: 06 103 284 90 (Let op bellen en sms’en is niet mogelijk op dit nummer)