Tekening met twee vrouwen die wijzen naar een punt op de horizon. Er leidt een weg naar dat punt, kronkelig. Op deze weg staan termen als leerlingalert, studentalert, onderzoek, samenwerken met scholen, lerarenopleiding. Boven de horizon staat verduidelijkt dat het gaat om criminelen ronselen jongeren. En we willen voorkomen dat jongeren in de criminaliteit stappen. In een hoek staat een tekening van een crimineel met aan zijn hengel een jongere gevangen. Hij smijt met geld. Door die tekening is een kruis getekend.

Programma

We willen voorkomen dat jongeren in de criminaliteit stappen. Daarvoor is een programmaplan gemaakt. Dit voeren we uit.

Dus:

  • doen we onderzoek naar onder andere de mate van ronselen van jongeren door criminelen. Het resultaat van het onderzoek gebruiken we om het bewustwordingsprogramma te verbeteren;
  • werken we samen aan een landelijk netwerk met partners die onze ambitie delen en proberen we van elkaar te leren;
  • hebben we een bewustwordingsprogramma ontwikkeld, die we inzetten op scholen.

Het programma op scholen richt zich op de bewustwording van jongeren, ouders en docenten over georganiseerde criminaliteit dichtbij en criminele uitbuiting. Je gaat het pas zien als je het door hebt.

Dit programma introduceren we op scholen. Dat noemen we het introductieprogramma. En daarna dragen we het lesmateriaal (over georganiseerde criminaliteit dichtbij en criminele uitbuiting) over aan de docenten. Het onderwijs neemt dan het stokje over.

Hoe dat precies in zijn werk gaat, staat beschreven op de onderliggende pagina’s.