Samen voorkomen

We hebben overleg met veel verschillende partners en willen elkaar zo goed als mogelijk positioneren en versterken op onze aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. En specifiek natuurlijk in onze inzet om de aanwas van jongeren in de criminaliteit te voorkomen.