Verantwoording

We maken afspraken met onze opdrachtgevers en financiers over onze uit te voeren activiteiten en leggen daarover verantwoording af. Lees graag onze rapporten hierover. We zijn trots op onze resultaten!

Periode 2020-2022

In onderstaand document tref je de resultaten aan van het #Alertprogramma, uitgesplitst naar soort bewustwordingsles, aantal bewustwordingslessen, aantal deelnemers, gemeente/ regio en school.