Tekeningen

De tekeningen die gepubliceerd zijn op de site en verwerkt zijn in het lesmateriaal zijn gemaakt door Ik BEn TEKENAAR. De tekeningen zijn kosteloos ter beschikking gesteld aan het programma #Leerlingalert.

De auteursrechten van deze tekeningen blijven berusten bij Ik BEn TEKENAAR. Zonder toestemming mogen deze niet worden gebruikt of worden gepubliceerd. Hebt u wel interesse in een tekening, dan kunt u contact opnemen met Ik BEn TEKENAAR gevestigd in Zutphen.