Evaluatie van onze lessen 2021 (onderzoek)

We hebben natuurlijk onze doelstellingen met de bewustwordingslessen. We vroegen ons af of we deze doelstellingen behalen. Daarom hebben we in de laatste helft van 2021 onder elke doelgroep (ouders, medewerkers van scholen, studenten en leerlingen) vragenlijsten uitgezet en interviews gehouden. Aan het onderzoek deden 1250 personen mee.

De resultaten zijn beschreven in een rapport. In deze factsheet ziet u een samenvatting van de resultaten. We zijn trots op onze resultaten. En delen deze graag.