De loop van een wapen vastgehouden door een hand. Vaag op de achtergrond het gezicht. Zwart-wit

Ondermijning

In kranten en op het nieuws wordt veel gepraat over ondermijning. Maar, wat is ondermijning eigenlijk? En wie is verantwoordelijk voor de aanpak ervan?

En als we ondermijning aanpakken, denken we vaak aan politie en justitie. Maar wat is nog meer mogelijk?

Op de volgende pagina’s lees je wat wij bedoelen met ondermijning. Het is een ingewikkeld begrip, wat we eenvoudig hebben gemaakt. Zodat iedereen het begrijpt.

Ook lees je hoe ondermijning, ofwel georganiseerde criminaliteit dichtbij, wordt aangepakt.

Speciaal gaan we in op hoe we alle mensen in de maatschappij kunnen meenemen in de aanpak. De aanpak van ondermijning is namelijk van ons allemaal.

Het programma #leerlingalert (en ook #student-, ouder- en docentalert) past in een meervoudige aanpak van ondermijning. En richt zich op het weerbaar maken van de maatschappij. We kunnen, samen met andere samenwerkingspartners, een totaalpakket aanbieden.