Crimineel met hengel heeft een kwetsbare jongere gevangen met lokken door geld

Voorkomen dat jongeren de eerste stap in de criminaliteit zetten

Wij zetten in op het voorkomen dat jongeren kiezen voor een criminele carrière. Daarom leren we leerlingen & studenten, hun docenten en ouders  hoe het er in de criminele wereld aan toe gaat, hoe je het herkent en hoe je dan moet handelen. En ons programma heeft impact op bewustwording en houding ten opzichte van criminaliteit (vastgesteld door Bureau Beke, 2023).

VIER PROGRAMMA’S

  1. PRO, VSO, VO bij voorkeur vanaf 3e leerjaar (#leerlingalert)
  2. MBO en HBO (#studentalert)
  3. ouders/ verzorgers van jongeren #ouderalert en
  4. medewerkers van scholen (professionals) #schoolalert
Programma aanvragen

Vanaf 1 januari 2024 zijn we als apart project ondergebracht bij Stichting Halt. Een mijlpaal! Dit betekent overigens niet dat het Alertprogramma onderdeel is van de reeds gemaakt gemeentelijke subsidieafspraken voor 2024.  Wilt u ook dat het programma op uw school of gemeente wordt uitgevoerd, neem dan contact met ons op (info@leerlingalert.nl).

Benieuwd waar we binnenkort les gaan geven? Bekijk onze Agenda

Wil je weten waar we al geweest zijn? Bekijk de lijst met deelnemende scholen of onze kaart

Screenshot van film Min JV met tekst: het is niet alleen van politie en justitie. Het is van jou, van mij, het is van iedereen
Programma

Introductie van het onderwijsprogramma

We investeren in het lokale zorg- en veiligheidsnetwerk van de school en komen voorlichting geven. De voorlichtingsles duurt anderhalf uur en wordt gegeven aan leerlingen/studenten van middelbare school tot aan universiteit, hun docenten en ouders.

Meer over ons bewustwordingsprogramma
Burgerschap: vrouw draagt een bal met de vaardigheden die dit omvat: kritisch nadenken, reflectie, verschillende dimensies, 21e eeuwse vaardigheden
Burgerschap

Wij dragen bij aan actief burgerschap voor jongeren

We geven jongeren vanuit verschillende invalshoeken inzicht in het thema georganiseerde criminaliteit, de andere kant van (verdovende en verslavende) middelen en criminele uitbuiting. We stimuleren hen na te denken over eigen keuzes en handelsperspectieven.

Meer over burgerschapsvorming