Missie en visie

We pakken ondermijnende criminaliteit aan. Dit is een taak van ons allemaal, niet alleen van politie, justitie en de burgemeester. De aanpak van ondermijning is van ons allemaal.

Het begint met leren zien en erkennen dat er ondermijnende criminaliteit is om ons heen, dichterbij dan je denkt. Daarover geven we voorlichting.

We richten ons op onze toekomst: de jongeren. We willen voorkomen dat zij bewust of onbewust kiezen voor een criminele carrière: nu en later in hun beroep.

We willen jongeren weerbaar maken tegen ondermijnende criminaliteit. Onze AMBITIE is dat elke jongere gedurende hun schoolloopbaan minimaal eenmaal het programma aangeboden heeft gekregen.