Tekening met allemaal gezichten met armen die met elkaar in verbinding staan

Samen werken met het onderwijs

Om onze ambitie te bereiken hebben we medewerkers van scholen nodig, die de lessen inroosteren in de jaarplanning. Medewerkers die nadat we op school zijn geweest en voorlichting hebben gegeven het onderwerp nogmaals bespreken met de leerlingen/ studenten. Medewerkers van scholen die oog hebben voor ‘hun jongeren’ en weten op welke signalen zij moeten letten en als zij zich zorgen maken het gesprek voeren met die jongere.

We faciliteren de medewerkers door webinars te organiseren (#docentalert). En we stellen onze digitale bibliotheek open voor de medewerkers.

In deze digitale bibliotheek staan onderzoeken over het onderwerp, podcasts, beeldmateriaal en aanvullend lesmateriaal waaruit geput kan worden. We kunnen medewerkers desgewenst ook wegwijs maken in deze bibliotheek.

Op dit moment is onze ‘bibliotheek’ tijdelijk gesloten vanwege renovatie.