Meedoen kan…

We zijn actief in heel Nederland. In 2023 is meedoen vijwel kosteloos, omdat we landelijke financiering hebben. Voor 2024 is dat nog onzeker. We zijn hierover in gesprek met het Ministerie Justitie en Veiligheid en komen graag in gesprek met gemeenten die PMG-budgetten hebben gekregen en met gemeenten die inzetten op preventie tegen mensenhandel, georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit en staan voor gezond en veilig opgroeien van jongeren (voorkomen risico-gedrag bij jongeren).

We zijn (tijdelijk) gestopt met het opleiden van trainers die werken op vrijwillige basis. Dit heeft te maken met recente ontwikkelingen en inzichten, waardoor wij ons aan het bezinnen zijn op welke wijze onze methodiek het beste tot zijn recht komt. Dit betekent dat alle bewustwordingslessen op scholen alleen gegeven worden door trainers die direct verbonden zijn aan het kernteam en hiervoor ook een betaling ontvangen.