Stapels met post en papieren in verschillende kleuren

Informatie voor scholen

We krijgen veel vragen naar flyers om doelgroepen te informeren over het programma. Hieronder hebben we ze op een rij gezet. Klik op de link om het bestand te openen en te downloaden.

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA

 • Programma in notendop: Flyer voor scholen over het Alertprogramma
  versie juli 2021
 • #Alertprogramma: Flyer voor medewerkers scholen en ouders over het Alertprogramma
  versie 2022
 • Leerlijn: Positonering van het #Alertprogramma ten opzichte van andere preventieprogramma’s Veilig opgroeien en voorkomen risicovol gedrag
 • Verschillende uitvoeringen op een rij: Informatie over de verschillende manieren waarop het #Alertprogramma uitgevoerd kan worden op rij gezet

DOCUMENTEN VOOR SCHOLEN T.B.V. UITVOERING

 • Afsprakenformulier 2023-2024: Dit formulier wordt gebruikt om de afspraken met het uitvoeringsteam en de school vast te leggen. Met gebruik van dit formulier worden de meest belangrijke zaken voor de uitvoering besproken – en is minder tijd nodig voor verslaglegging.
 • Checklist 2023-2024: om de kwaliteit te bewaren van onze lessen hebben we randvoorwaarden geformuleerd.
 • Uitnodiging lokale partners: Uitnodiging van school aan lokale netwerkpartners. We vinden het belangrijk dat de school haar samenwerkingspartners uitnodigt om bewustwordingsles(sen) bij te wonen. Om het gemakkelijk te maken, hebben we hiervoor een model ontwikkeld. Hierin wordt meteen uitgelegd wat van de genodigden wordt verwacht.
 • Uitnodiging ouders/ medewerkers: Uitnodiging die de school kan gebruiken om ouders en medewerkers uit te nodigen om de webinar of bijeenkomst te volgen. Ook wordt uitgelegd dat de jongeren les krijgen, mogelijk media aanwezig is en onderzoek onderdeel uitmaakt van het programma. Versie 2023
 • Naambordjes VO: We willen jongeren graag informatie geven over de les en hen tijdens de les bij hun naam kunnen aanspreken. Daarom maken we gebruik van naambordjes. Uit te printen op A4 formaat op stevig papier. Let op: De naambordjes verschillen voor jongeren op VO, MBO en HBO. Met QR codes versie 2023
 • Naambordjes MBO: We willen jongeren graag informatie geven over de les en hen tijdens de les bij hun naam kunnen aanspreken. Daarom maken we gebruik van naambordjes. Uit te printen op A4 formaat op stevig papier. Let op: De naambordjes verschillen voor jongeren op VO, MBO en HBO. Met QR codes versie 2023
 • Hybride les Instructie: Tijdens een hybride les wordt de les gestreamd vanuit een centrale ruimte naar verschillende lokalen, waarde leerlingen/ studenten onder toezicht van hun docent de les volgen. Dit vraagt ook om een actieve houding van de docenten. Het volgen van een docentalert en strakke organisatie van de school is een voorwaarde om deze vorm uit te kunnen voeren.
 • Naambordjes HBO: We willen jongeren graag informatie geven over de les en hen tijdens de les bij hun naam kunnen aanspreken. Daarom maken we gebruik van naambordjes. Uit te printen op A4 formaat op stevig papier. Let op: De naambordjes verschillen voor jongeren op VO, MBO en HBO. Met QR codes versie 2023
 • Overzicht les en doelgroepen: We hebben een overzicht gemaakt waarin duidelijk wordt welke lesvormen wel/niet gegeven kunnen worden voor de verschillende doelgroepen.
 • Begrippenlijst: tijdens de les worden begrippen gebruikt die voor sommige jongeren moeilijk zijn. Ter voorbereiding aan de les kunnen deze begrippen worden doorgenomen. Ook is het mogelijk deze tijdens de les op de tafels/ aan de jongeren ter beschikking te stellen.
 • Planning van de activiteiten als het alertprogramma in combinatie wordt gegeven met andere workshops (met kortere doorlooptijd). Kan als basis dienen om de planning rond te krijgen.
 • Wat verwachten we van de begeleiding? Instructiekaart voor medewerkers van scholen en externe gasten die aansluiten bij de les over wat we tijdens de les van hen verwachten en waarop gelet kan worden.

TOEGANG TOT ONZE BIBLIOTHEEK

 • Autorisatieformulier 2023: Docenten die een #docentalert hebben gevolgd en waar we op de school een voorlichting aan jongeren hebben gegeven, kunnen toegang krijgen tot onze bibliotheek. In de bibliotheek is veel informatie opgenomen, waardoor je meer inzicht krijgt in de thema’s die tijdens onze bewustwordingsles is/ wordt behandeld. Ook hebben we daarin aanvullend lesmateriaal opgenomen, die inpasbaar zijn in de voorbereiding naar onze bewustwordingsles toe, of juist als materiaal ter nabehandeling/ bespreking. Wil je toegang tot de bibliotheek: vul dan het autorisatieformulier in, onderteken het en stuur het naar info@leerlingalert.nl

FOLDERS SIGNALEREN EN HANDELEN