Stapels met post en papieren in verschillende kleuren

Informatie voor scholen

Onderstaande documenten zijn te bekijken en downloaden door te klikken op de rode woorden.

Flyer met korte uitleg over het #Alertprogramma. Bedoeld voor professionals in het onderwijs.Flyer informatie over het programma voor scholen
Onze visie op het #Alertprogramma ten opzichte van andere preventielessen op scholen, geplaatst in een totale leerlijn (veilig opgroeien en voorkomen risicovol gedrag) en in de totale aanpak van preventie tot en met repressie.#Alertprogramma in relatie tot andere preventieprogramma’s en totale Leerlijn Veilig opgroeien en voorkomen risicovol gedrag bij jongeren
Documenten die nodig zijn in de voorbereiding van het #Alertprogramma op de school:Afsprakenformulier voor uitvoering #Alertprogramma op de school
Informatie ouders over Leerlingalert plus uitnodiging voor webinar
Verschillende vormen van bewustwordingslessen
Instructie docenten bij hybride #Alertles
Naambordje met informatie en QR-codes
Flyers met informatie over het programma en signaleren en handelenFolder docenten over signaleren en handelen
Folder ouders over signaleren en handelen
Docenten kunnen onder voorwaarden toegang krijgen tot het lesmateriaal. Voor aanvragen van toegang tot het lesmateriaal (en de bibliotheek) wordt gevraagd in te vullen en te ondertekenen en te sturen naar info@leerlingalert.nl.Toestemming- en aanvraagformulier gebruik materialen door docenten en trainers