Uitwerking van opdracht door leerlingen gemaakt tijdens de les

Onderzoek

Criminelen ronselen jongeren…

Afgelopen jaar heeft Melissa Rekers onderzoek gedaan naar de mate van ronselen onder jongeren op de middelbare school. Zij werkte daarmee samen met Remco Spithoven en Ynze van Houten, beiden werkzaam aan het Saxion.

De onderzoeksresultaten zijn bekend en zullen binnenkort worden gepubliceerd.

We zetten dit onderzoek voort. Elke leerling en student die wij in onze les hebben vragen we om eraan mee te werken. Er is belangstelling vanuit andere regio’s om het onderzoek ook daar uit te voeren. Daarover gaan we het gesprek aan.

We hebben de verschillende vragenlijsten voor elke doelgroep: leerlingen op het VO en studenten op het MBO, HBO en WO.

Effectmeting

In het schooljaar 2021-2022 gaan we een effectmeting doen. We zullen de jongeren, ouders en medewerkers van de school vragen naar hun verwachtingen die zijn hadden ten aanzien van de bewustwordingsbijeenkomst en in hoeverre aan die verwachtingen is voldaan. Ook zijn we benieuwd wat zij hebben geleerd en of zij nog behoefte hebben aan voorlichting over andere onderwerpen.

QR-codes voor toegang tot de vragenlijsten

Om toegang te krijgen tot de vragenlijsten zijn QR-codes beschikbaar. Verzoek is om de vragenlijsten volledig in te vullen. Let op dat je bij jongeren de juiste vragenlijst gebruikt (afhankelijk van het niveau VO, MBO, HBO en WO).

Betrekken van ouders

In 2020 hebben Nathalie Bleijenburg, Tara Bron, Sem Hendriks, Iris Klein Breteler, Maxime Masselink en Tess van Straten, studenten van het Saxion (Safety- en securitylab) onderzocht op welke manier je ouders kunt betrekken bij voorlichtingsbijeenkomsten op scholen en specifiek met betrekking tot #leerling- en studentalert.

Twee rijen mensen met lachende gezichten, vrolijk. Jonge vrouwen en een man met een baard.

Resultaat zijn een aantal praktische vormen, die we graag met het onderwijs (en ook andere geïnteresseerden) delen. Het onderzoeksrapport met de resultaten is hieronder te downloaden.