Uitwerking van opdracht door leerlingen gemaakt tijdens de les

Onderzoek

We doen onderzoek. Om inzicht te krijgen in de problematiek en zicht op kwaliteit van onze interventie.

I. Onderzoek naar de mate van ronselen van jongeren door criminelen

Afgelopen jaar heeft Melissa Rekers onderzoek gedaan naar de mate van ronselen onder jongeren op de middelbare school. Zij werkte daarmee samen met Remco Spithoven en Ynze van Houten, beiden werkzaam aan het Saxion.

De onderzoeksresultaten zijn bekend en zullen binnenkort worden gepubliceerd.

We zetten dit onderzoek voort. Elke leerling en student die wij in onze les hebben vragen we om eraan mee te werken. Er is belangstelling vanuit andere regio’s om het onderzoek ook daar uit te voeren. Daarover gaan we het gesprek aan.

Vragenlijsten voor verschillende doelgroepen

We hebben drie soorten vragenlijsten voor de verschillende doelgroepen. Deelname is anoniem. Het is van belang dat alle vragenlijsten volledig worden beantwoord. Let erop dat de juiste vragenlijst wordt gebruikt.


Doelgroep
ONDERZOEK RONSELEN

QR-code

Link naar vragenlijst
Leerlingen
middelbare scholen (VO)
Naar de vragenlijst voor leerlingen
Studenten MBONaar de vragenlijst voor MBO-studenten
Studenten HBONaar de vragenlijst voor HBO/WO studenten

II. Evaluatieonderzoek van de bewustwordingslessen

In de eerste helft van het schooljaar 2021 zijn we een evaluatieonderzoek gestart om te bekijken wat onze doelgroepen over onze bewustwordingslessen vinden – en in hoeverre we aan de lesdoelstellingen voldoen. We hebben de jongeren, ouders en medewerkers van de school via een enquete vragen voorgelegd. We vroegen naar hun verwachtingen die zijn hadden ten aanzien van de bewustwordingsbijeenkomst en in hoeverre aan die verwachtingen is voldaan. Ook waren we benieuwd wat zij hebben geleerd en of zij nog behoefte hebben aan voorlichting over andere onderwerpen.

In deze periode hadden we 1250 respondenten. De onderzoeksresultaten zijn in januari 2022 bekend geworden.

We blijven evalueren: vragenlijsten voor verschillende doelgroepen

Na elke bewustwordingsles vragen we de deelnemers om mee te doen met het evaluatieonderzoek. Ook hierbij maken we gebruik van verschillende vragenlijsten. Deelname is anoniem. Verzoek is om de vragenlijsten volledig in te vullen. Let op dat je de juiste vragenlijst gebruikt, passend bij de doelgroep.Doelgroep
Evaluatie onderzoek

QR-code

Link
leerlingen
middelbare school (VO)
Naar de vragenlijst voor leerlingen middelbare scholen
Studenten MBO/HBO/WONaar de vragenlijst voor studenten MBO/ HBO/ WO
OudersNaar de vragenlijst voor ouders
DocentenNaar de vragenlijst voor docenten

III. Betrekken van ouders

In 2020 hebben Nathalie Bleijenburg, Tara Bron, Sem Hendriks, Iris Klein Breteler, Maxime Masselink en Tess van Straten, studenten van het Saxion (Safety- en securitylab) onderzocht op welke manier je ouders kunt betrekken bij voorlichtingsbijeenkomsten op scholen en specifiek met betrekking tot #leerling- en studentalert.

Twee rijen mensen met lachende gezichten, vrolijk. Jonge vrouwen en een man met een baard.

Resultaat zijn een aantal praktische vormen, die we graag met het onderwijs (en ook andere geïnteresseerden) delen. Het onderzoeksrapport met de resultaten is hieronder te downloaden.

IV. Onderzoeken in 2022

Ook dit jaar gaan we onderzoeken laten uitvoeren door studenten. Een greep uit de opdrachten die we nu hebben uitgezet zijn:

  • Marktonderzoek onder verschillende preventieve instrumenten inclusief financiële paragraaf
  • Effectmeting van het #Alertprogramma
  • Vergelijking van inzet #Alertprogramma met kosten die uitvallen van jongeren met zich meebrengt