Basisles ISK 2023 + begrippenlijst

Voor jongeren tot en met 18 jaar.

De begrippenlijst wordt door de docent ter voorbereiding op de les met de doelgroep doorgenomen.