Voorbereiding en uitvoering van de les

Om de kwaliteit van de uitvoering hoog te houden, wordt van de trainers een goede voorbereiding gevraagd.

Afspraken met de school

De afspraken met de school zijn vastgelegd in het afsprakenformulier. Daarin staan de tijden, doelgroep, vorm, locatie, contactpersoon, doelgroep en groepsgrootte beschreven. Ook eventuele bijzonderheden.

Daarnaast heeft de school een checklist ontvangen met randvoorwaarden. Deze moeten ingevuld zijn, anders kan (in overleg met Petra) de les geannuleerd worden. We staan nl voor veiligheid en kwaliteit.

Basisvoorwaarden trainer voor uitvoering van de les

Met ons programma willen we bepaalde doelen bereiken met onze bewustwordingslessen. En we raken een onderwerp aan, wat voor sommige deelnemers heel dichtbij hun eigen wereld komt waardoor er echt persoonlijke impact is. We hebben een Algemene instructie opgesteld, die inzicht geeft in:

  • Doelstelling programma
  • Kernboodschap per lesonderdeel
  • Woordkeuze en uitleg van bepaalde begrippen
  • Specifieke instructies
  • Essentiële randvoorwaarden.

We verwachten van elke trainer, deze instructie gelezen te hebben en er uitvoering aan te geven.

Wees een UUR tot minimaal 45 minuten voor start van de les aanwezig op de school!

Kerndoelen van de les

De kerndoelen van de lesonderdelen hebben we ook nog in een apart document op een rij gezet. Hou deze kerndoelen voor ogen wanneer je de les geeft. Geen enkel onderdeel mag overgeslagen worden – wel kunnen er keuzes gemaakt worden in veelheid aan materiaal wat per onderdeel aangeboden wordt, mits het kerndoel maar is gecommuniceerd.

Tips om de les succesvol te maken

We hebben een aantal ervaren trainers gevraagd tips met de nieuwe trainers te delen om de les tot een succes te maken. Door op onderstaande linkjes te klikken kun je hun filmpjes bekijken.

Introductie tot thema (0:57 min)/ Nout (3:30 min) / Petra (10:00 min) / Melissa (1:40) / Marlies (3:44) / Beverly (15:00)

Checklist voor de trainer

We hebben een Checklist gemaakt voor de trainer om goed voorbereid naar de les te gaan.

Briefing van begeleiding en externe gasten

Probeer voor de les een briefing te geven aan de begeleiders van de jongeren en externe gasten. Laat hen plaatsnemen tussen en aan de zijkanten van de doelgroep. En vraag het zorgteam om vooraan te staan, op zo’n manier dat zij net als de trainers zicht hebben op signalen van de doelgroep tijdens de les. Deel de instructiebladen uit.

Media tijdens de les aanwezig

Soms wordt afgesproken dat media aanwezig is bij de les om opnames te maken of interviews af te nemen. Hierover maken we met de school altijd goede afspraken. We willen in ieder geval voorkomen dat jongeren herkenbaar persoonlijke verhalen vertellen, die dan voor altijd op internet staan. Als media aanwezig is of wordt verwacht is het belangrijk dat ouders en jongeren daarover worden geïnformeerd. Voor ouders kan daarvoor de uitnodiging voor de webinar gebruikt worden, waarin we standaard aangeven dat de mogelijkheid van aanwezigheid media wordt vermeld. Voorafgaande aan de les vragen we dan ook aan de jongeren die niet in beeld willen komen, zo plaats te nemen, dat zij niet gefilmd worden. Daarover maken we vooraf afspraken met de media.

De pers wordt te woord gestaan door de programmaleider van het #Alertprogramma, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. En geen andere partij mag vragen beantwoorden van de pers, indien deze gaan over het #alertprogramma, tenzij dit vooraf is afgesproken.

Training van trainers

Training voor trainers: Voor de volledigheid is hierbij ook nog bijgevoegd de Powerpoint die is gebruikt om trainers op weg te helpen naar het zelfstandig lesgeven.