Aeres VMBO, Velp (reservering)

#leerlingalert voor alle derdejaars: 6 klassen, 135 leerlingen

#ouderalert en #docentalert worden nog ingepland

Programma nog verder af te stemmen