Astrum College, Velp

#studentenalert met ervaringswerker (aparte workshop simultaan)

Sport en bewegen tweede jaars MBO niveau 4 + eerste jaars

Aantal: 100 twee sessies

contactpersoon: Jean Paul Poell

1e sessie: 8.30

2e sessie: 10.30