Dockinga College, Dokkum

We nemen je mee in de wereld van de misdaad waarin jongeren (on)bewust betrokken kunnen raken. Wat komen wij nu tegen op de scholen, hoe gaan de ronselpraktijken in zijn werk, wat is jouw rol als medewerker van een school?

contactpersoon: Ingrid Poorte, Team Noord Nederland