Docentalert toekomstige docenten

We geven een bewustwordingsles aan deeltijdstudenten die de lerarenopleiding economie volgen. Hierbij speciale aandacht ook voor het signaleren en handelen vanuit de docentenrol.