Gratis webinar voor medewerkers MBO’s

We nemen medewerkers van VO en MBO mee in de wereld van criminaliteit. Hoe, waarom, waarvoor en door wie worden studenten geronseld om criminele activiteiten te doen. Gaat dit alleen om het snelle geld? Spelen er andere factoren mee? Tijdens deze webinar krijg je inzicht in de wereld van misdaad waarin jongeren verzeild kunnen raken. Hoe herken je de signalen en wat is jouw rol als docent of medewerker van de school. We vertellen erover vanuit onze waarnemingen op scholen en het onderzoek wat we hebben gedaan naar de mate van ronselen.

Ook geven we uitleg over ons programma – en hoe dit vorm kan krijgen binnen de VO en MBO’s. We hebben inmiddels al veel ervaring opgedaan. Vanaf 2019 gaven we met een klein team meer dan 1000 voorlichtingen aan bijna 75.000 deelnemers. Onze doelgroepen zijn jongeren, ouders en medewerkers van scholen.

Docenten kunnen toegang krijgen tot onze bibliotheek. Voorwaarde is dat deze webinar is gevolgd en het programma op jouw school geïntroduceerd kan worden.

De webinar duurt ongeveer een uur – en daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE WEBINAR