Het Perron, Veenendaal

#Leerlingalertmet ervaringsdeskundige
8.30-10.30
10.45-12.45
13.15-15.15
Vanwege rooster school is 2 uur ingepland. Les mag gewoon 1,5 uur duren
Contactpersoon:Saǎdia Aǎlwan