Het Perron, Veenendal

#Leerlingalertmet ervaringsdeskundige
8.30-10.30
10.45-12.45
13.15-15.15

laatste half uur nabespreken in klassen
Contactpersoon:Saǎdia Aǎlwan