Het Westeraam, Elst

#LeerlingalertFysiek, zonder ervaringsdeskundige
Leerjaar 2, vmbo, 6 klassenSessie 1: 8.30-10.00
Sessie 2: 10.20-11.50
Sessie 3: 12.20-13.50
ContactpersoonCarin en Kim