Hogeschool Arnhem Nijmegen, Educatie Academie

#Studentalert voor vierdejaars studenten die de lerarenopleiding Economie volgen. Dit is een opmaat naar de themadag ‘Maatschappij in de klas” die we in de laatste periode organiseren voor toekomstige docenten om hen voor te bereiden op jongeren die te maken krijgen met radicalisering, criminele uitbuiting, huiselijk geweld, middelengebruik/ verslavingsproblematiek en emotioneel/psychische problemen.

Aantal studenten: 25