Isendoorn College, Zutphen

#Leerlingalert voor alle vierdejaarsleerlingen HAVO en VWO en derdejaars MAVO. Aantal leerlingen: ongeveer 460

#Docentalert voor alle beschikbare medewerkers

#Ouderalert voor alle ouders van de leerlingen van het Isendoorn College. Toegang tot de webinar via deze link

16 november 2021
11.40-13.00 uurleerlingalertV4
13.30-15.00 uurdocentalertfysiek
19.00-20.30 uurouderalert online
17 november 2021
10.00-11.30 uurleerlingalertM3
11.40-13.00 uurleerlingalertH4