Jacobus Fruytier, Apeldoorn

#Leerlingalert, met ervaringsdeskundige

#Leerlingalertmet ervaringsdeskundige
Sessie 1: 09:20-11:00
Sessie 2: 11:20-13:00
3 tl/bl
3 hvt
Contactpersoon:Menno Wisse