Pantarijn, Wageningen

#Leerlingalert, Leerjaar 3, 4 klassen, 80 leerlingen, vmbo BB/KB 

Programma: 

10.45 – 12.15 

13.15 – 14.45  

Contact: Juliette Couzijn