Workshop ‘Bakkie doen’, gemeenten West Veluwe Vallei