Kosten: bijna gratis

We krijgen vaak de vraag wat de kosten zijn van uitvoering van ons programma op school. We leggen het uit.

  • In 2023 worden de basiskosten gedragen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiermee kunnen we een beperkt aantal scholen in het land voorzien van onze lessen.
  • In sommige gebieden is gevraagd om de capaciteit voor uitvoering van het programma te intensiveren. Hiervoor ontvangen we extra middelen. Zo zijn de gemeenten Hilversum, Tilburg en Utrecht extra sponsor als ook provincie Gelderland. Met deze middelen hebben we een vaste flexibele trainerspool beschikbaar om uitvoering te geven aan de lessen in dat gebied.
  • De reiskosten declareert de trainer altijd bij de school. Verder worden onze trainers graag voorzien van koffie/ thee en een lunch.
  • Wordt er ook een ervaringsdeskundige ingezet in combinatie met ons programma, dan brengt de ervaringsdeskundige zelf € 350,- euro in rekening per dag bij de school. Dit is exclusief btw en reiskosten. Het maximaal aantal sessies op deze dag is 3 en het maximaal aantal deelnemers per sessie is 150. Het laatste is wel afhankelijk van het type onderwijs wat de deelnemers volgen.