Afbeelding van vuurwerk in de lucht

Programma officieel!

Een mooi begin van het nieuwe jaar. Het programma is nu officieel van start gegaan voor in ieder geval de komende twee jaren.

Wat gaan we doen?

  • Natuurlijk zoveel mogelijk scholen aan laten sluiten, zodat we leerlingen, studenten en hun ouders en docenten kunnen voorlichten over de werkelijke wereld van criminaliteit.
  • Verder met docenten uit het onderwijs aan het lesmateriaal uitwerken. Het is nl de bedoeling dat docenten de voorlichting zelf gaan geven – na onze introductie op de school. Met deze docenten werken we uit wat er nodig is om het zelf te doen. Dit gaat niet om hun skills van kennis overbrengen. Het gaat om welke kennis er overgebracht moet worden en op welke manier.
  • Een website bouwen. Zodat er informatie over het programma te vinden is en het lesmateriaal via besloten gedeelte aan docenten overgebracht kan worden.
  • Samenwerkingen aangaan met andere “partners against crime”. Met alle partners delen we onze ambitie. We gaan elkaar leren kennen en kijken hoe we elkaar in onze ambitie goed kunnen positioneren en versterken.
  • Onze trainerspool professionaliseren en uitbreiden. In de pilotfase hebben zich een aantal gepassioneerde mensen aangemeld – en die gaan we opleiden.
  • Tenslotte krijgen we nu al aanvragen uit andere regio’s. Om aan te sluiten. Dat kan… op termijn. Graag. Want wat we ontwikkelen is uiteindelijk ook landelijk uit te rollen. We gaan wel eerst aan de slag met onze basis (leermateriaal ontwikkelen, website maken), met resultaten halen in Gelderland en ervaring opdoen. Daarna gaan we in gesprek.