Verklaring gebruik lesmateriaal

Een voorwaarde voordat je toegang krijgt tot het lesmateriaal is dat je instemt met onderstaande verklaring.

Wil je deze getekend in pfd formaat toesturen naar info@leerlingalert.nl onder vermelding van verklaring gebruik lesmateriaal?