Werkbestanden onderwijs en voortgang

We hebben een aantal Excelbestanden voor je gemaakt met een overzicht van onderwijsinstellingen in Nederland, gesorteerd op VO, MBO, HBO/WO en particuliere scholen. Dit is gebaseerd op informatie van Dienst Uitvoering Onderwijs. Hiermee is het overzicht van alle onderwijsinstellingen in een bepaald gebied nog niet compleet. Deze kun je zelf aanvullen met informatie van andere sites, zoals bijvoorbeeld www.onderwijsportaal.nl.

We hebben deze excelbestanden voor jou aangemaakt, zodat je daarin de belangrijkste informatie kunt verwerken m.b.t. contactpersonen, voortgang en resultaten per onderwijsinstelling. En je kunt daarin meteen jouw resultaten verantwoorden.

Bekijken en bewerken van de excelbestanden

  • Elk uitvoeringsteam heeft een koppeling naar een eigen map op de onedrive, waarin deze bestanden staan met machtiging om deze bestanden te bewerken. Heb je deze nog niet ontvangen, neem dan contact op met ons.
  • Je vindt in deze map een aantal bestanden, gesorteerd naar onderwijstype VO (voortgezet onderwijs), MBO en HBO/WO.
  • Aanvullen van de gegevens: Je kunt door rijen in te voegen onder een bepaalde onderwijsinstelling, ruimte creëren om informatie over contactpersonen, voortgang en resultaten van sublocaties of bepaalde sectoren te verwerken.
  • Onder de kolommen Contactgegevens kun je de informatie kwijt over jouw belangrijkste contactpersonen per school/cluster/ locatie
  • Onder de kolommen Fase verwerk je informatie over de status en afspraken met betrekking tot de implementatie. De bijzonderheden van de implementatie kun je daarin ook kwijt.
  • Om nog meer overzicht te krijgen, kun je de voortgang bewaken in kleuren
witnog geen actie ondernomen
lichtgeelmail gezonden over het programma
lichtgroenuitvoering van programma is in voorbereiding
groenprogramma is uitgevoerd
lichtblauwdocenten nemen stokje over
roodgeen interesse vanuit de school
  • Onder de kolommen Resultaten verwerk je hoeveel (soorten) lessen je hebt gegeven aan welke doelgroep, in welke vorm je deze hebt gegeven en hoeveel personen er deelnamen. Heb je de school de link gegeven naar de opgenomen webinars (docentalert), dan zet je tussen haakjes het totaal aantal medewerkers van de school, die potentieel toegang hebben tot deze webinar.