Christelijk College Schaersvoorde, Aalten

#Ouderalert, fysiek, met ervaringsdeskundige, mogelijk dat ook een deel personeel aansluit

1 sessie: 19.00 – 20.30