Ouderalert Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn: uitgesteld

19.30 – 21.30 uur fysiek op school met ervaringsdeskundige